Община Русе е единствената, която има преференцията семействата с две деца да заплащат половин такса за второто дете при условие, че първото е под 18 години. Бях общински съветник, когато се прие тази промяна, но това стана, тъй като се получи техническа грешка при стенограмата. В тази връзка не приемаме предложението на общинските съветници Стоян Янев и Росица Георгиева от Реформаторски блок за допълнителни облекчения в заплащането на месечните такси за детските градини за родителите с две и повече деца. Това каза шефката на общинската дирекция „Образование и култура“ Ирена Петрова на вчерашната комисия по икономическа и инвестиционна политика, като допълни, че като преференция това е извън логиката и подчерта, че навършилите 18 години вече не са деца. Тя посочи още, че тази мярка не може да се разглежда като демографска, защото става въпрос за пет лева на месец на семейство. 
Предложението на реформаторите всъщност е това облекчение да важи и когато първото дете е навършило 18 години, но все още е ученик в дневна форма на обучение или студент редовна форма. 
Янев отново изтъкна мотивите за предложението си, като подчерта, че това би било знак на добра воля и положително отношение на общинската администрация и съветниците към гражданите. Подкрепата си към предложението изрази и Нина Крушева от „Патриотите, ВМРО“, като подчерта, че трябва да се прави всичко възможно градът да се развива. 
В крайна сметка членовете на комисията приеха предложението на реформаторите с 6 гласа „за“ и 5 „въздържали се“. Дали обаче тези промени ще влязат в сила, ще стане ясно на сесията във вторник.