Общинските съветници Стоян Янев и Росица Георгиева от Реформаторския блок оттеглиха предложението си награда „Русе“, с която се удостояват изявени творци и организации в сферата на изкуството, образованието и науката, да се присъжда еднократно. След дискусия с останалите членове на комисията по култура те се съгласиха тяхното предложение да бъде вкарано за обсъждане в работната комисия, която през есента ще има заседание относно корекции в съответната наредба.
Първи категорично против предложението на двамата съветници се обяви Орлин Дяков от ГЕРБ, който подчерта, че смисълът на наградата е да мотивира хората да работят по-добре и че е редно, ако един творец е издигнал десет пъти авторитета на града, да му се присъди десет пъти награда. Той не откри логика в предложението да не се дава награда на човек, постигнал високи резултати, тъй като има вече такава, а да я получи този, който не е постигнал кой знае какво, но пък не му е връчвана. 
Неговият колега Владислав Атанасов също го подкрепи и бе против това да се спира една институция от участие за подобна награда, като даде пример с музея. 
Председателят на общинския съвет Христо Белоев подчерта, че за всеки един случай тежестта пада върху комисията, която трябва да оглежда и отсява хората, предложени за наградата. Той бе категоричен, че от 13 години в областта на образованието не е имало случаи на повторение на наградата. 
Очаква се през есента работна група да се събере, за да обсъди промените в съответната наредба, като тогава ще бъде коментирано и до каква степен може да се ограничи присъждането на награда „Русе“.