Делегация от 21 представители на академични институции от Узбекистан е на учебно посещение в Русе по покана на Русенския университет. Поводът за гостуването е проектът MATcHES по програма „Темпус“, по който водещ партньор е РУ. Целта на съвместния проект е да се модернизират ВУЗ-ове в Узбекистан в съответствие с европейските реформи. 
Гостите от Ташкент са имали срещи с ръководството на РУ и факултет „Бизнес и мениджмънт“, с научни работвици и специалисти. Те са посетили технологични паркове за производство на енергия от ВЕИ и са преминали обучения в РУ за работа по международни проекти. 
Академичната делегация гостува и в областна администрация, където бе посрещната от областния управител Стефко Бурджиев и неговия заместник Валентин Колев. Гостите останаха впечатлени от проектите, които администрацията подготвя за кандидатстване - изграждането на градска железница, на еко селище с нулеви въглеродни емисии и на зелени пътни коридори за парковете „Русенски Лом“ и „Комана“, като подчертаха, че подобни иновативни идеи могат успешно да се интегрират и при тях. Бурджиев пък пожела срещите между двете страни да станат традиция.У