76% от българите не са чели Конституцията, показват данните от проучване на НЦИОМ, проведено през май.

Половината от анкетираните не знаят и кога е приета действащата Конституция, а близо 60% от тях не са на ясно за своите граждански права.

Близо една трета или 29% от пълнолетните български граждани смятат, че са необходими нови промени в основния закон. Тази позиция се споделя по-често от хора между 30 и 50 години, които са високо образовани.

Близо половината от запознатите с Конституцията са на мнение, че са необходими нови промени.

Едва 9% от участниците в изследването смятат, че не са необходими промени в основния закон, а 18% искат изцяло нов такъв.

Според председателя на парламента Цецка Цачева явно е нужна по-висока правна култура и познаване на конституционните форми.

Тя смята, че грамотността се формира от ранна училищна възраст и едва ли само с един прочит бихме могли да сме наясно с нашите основни права, конституционни свободи и задължения.

Омбудсманът Мая Манолова посочи, че е време да започне дискусия за по-нататъшното развитие на конституционната уредба на правата и свободите.

Според нея дискусиите трябва да засягат по-стриктно гарантиране на социалните права, засилване на конституционната защита на потребителите от монополите и извеждане на конституционно ниво на правозащитните стандарти на Европейския съд за правата на човека.