Община Русе получи безвъзмездно собствеността върху бившата гимназия по зърнопреработвателни и хранителни технологии „Проф. д-р Асен Златаров“ с решение, гласувано на вчерашното заседание на Министерския съвет. Теренът е 15,8 дка, в него има построени пет сгради. Идеята на общинска администрация е със собствени средства да ремонтира и преустрои имота за социални и образователни дейности и за ползване от неправителствени организации. Общината разполага с необходимия административен капацитет, което ще й позволи да участва в различни програми на социалното министерство и в оперативните програми на Европейския съюз.
След закриването на гимназията имотът бе предоставен за управление на областния управител, който през януари изрази положителното си становище по искането на общината за придобиване на собствеността.