Част от информацията за дейността автосервизите ще бъде публикувана в сайта на общината за обществено ползване, а не както досега за служебно. Така ще бъде ясно кой какви услуги предлага, както и условията, при които ги извършва. Това ще помогне на клиентите да отсеят добре оборудваните сервизи с компетентни механици от самозваните майстори, които са потенциална заплаха за живота и здравето на клиентите си с некачествени ремонти. Освен това от сервизите ще се иска специално утвърден от РИОСВ работен лист, за да се следи пътят на отработените масла, охладителни течности и други опасни отпадъци, които съпътстват автомобилните ремонти.
Това са част от готвените промени в общинската наредба за търговската дейност, които предстои да бъдат обсъдени на идната сесия. Всъщност инициираните промени са реакция на постъпило през май в общината писмо от сдружение „Сервизи за качество в автомобилния ремонт“ /СКАР/, с което се предлага промяна на наредбата, за да се осъществи ефективен контрол върху дейността на автосервизите. 
Едно от целите на промените е да се повиши безопасността на движението по пътищата. Освен това ще се подобри опазването на околната среда и браншът ще бъде защитен от нелоялна конкуренция. Сдружение СКАР от години настоява за подобни промени, като идеите му стигнаха и до Народното събрание, но това са първите реално предприети стъпки. За да бъдат те ефективни, е необходима система за контрол и санкции, която вероятно ще последва промяната на търговската наредба.