Индексът на 15-те най-ликвидни компании на Българската фондова борса (БФБ) SOFIX е първенец по ръст в Централна и Източна Европа (ЦИЕ) през юни с покачване от 3,22%. Това се случва за пръв път от декември 2015 г. насам, когато родният бенчмарк записа покачване от 5,82%. Прирастът е движен от по-добри финансови резултати на публичните компании, новините за разпределяне на дивиденти и ребалансиране на портфейлите на пенсионните фондове преди ключовата проверка на техните активи.
Юни бе горещ не само за нашия капиталов пазар заради финансовите резултати и дивидентите на компаниите, но и заради разпродажбите на борсите в глобален план след резултатите от референдума във Великобритания за членството й в Европейския съюз. Brexit предизвика опасения, че и други страни ще напуснат блока, което доведе до допълнителни разпродажби на част от пазарите в ЦИЕ. От общо 19 индекса в ЦИЕ само три бележат покачвания, а останалите 16 - спадове, като за 7 от тях те са под 1%.
Чешкият индекс е най-губещият от началото на 2016 г., заличавайки 14,6%, следван от гръцкия, отписал 14,1%.