Инспекторите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) започнаха масирани проверки на газостанциите в цялата страна с цел предотвратяване на нарушения, които биха довели до инциденти с газови бутилки. 
От началото на годината досега са регистрирани 20 инцидента с газови бутилки. За същото време инспекторите на ДАМТН са направили 215 регулярни проверки. През 2015 г. инцидентите са били 35, а проверките - 567.
Най-честите установени нарушения са зареждане на нерегламентирани обекти без везна, което води до препълването на газовитe бутилки, както и зареждане на технически неизправни бутилки. Масовите проверки ще продължат на територията на цялата страна с цел предотвратяване на инциденти и повишаване информираността сред потребителите с оглед тяхната безопасност.
ДАМТН съветва потребителите да пълнят бутилки само на регламентираните за целта обекти и да не използват стари или негодни газови бутилки.