Вдигналия се шум около фалитите на Популярна каса Дупница и спрялата още преди 2 години кооперация в Сливен са съвсем нетипични за сектора, който в последните години работи много добре и постоянно отчита печалби. Законовите изисквания не бяха спазени в тези кооперации. Недопустимо е да събираш капитал от членовете си с обещания за високи лихви, за да финансираш собствения си бизнес. От доста време самите ние предупреждаваме за това, но Съюзът на кооперациите няма възможност да прави одити и да налага решения. Това заяви за „Утро“ дългогодишният председател на „Русенска популярна каса“ Юрий Дудев. 
Русенската Кредитно-спестовна кооперация има около 4000 члена, 90% от които са в нея от дълги години, така че едва ли може да се очаква паника сред тях заради случая в Дупница. Нямаме големи експозиции към отделни хора или фирми, кредитите са много, всички са обезпечени с ипотеки. Не сме давали и такива проценти, ако сега станете наш член, може да очаквате доходност от 3% и нещо. Имаме и добра ликвидност. Заради вдигналия се шум обаче сме длъжни да вземем мерки, за да я увеличим. Имаме стотина искания за кредити, ще трябва да орежем някои, за да имаме повече средства в наличност“, обясни Дудев.
КСК „Русенска популярна каса“ е учредена в края на 1992 г. с цел възстановяване дейността на Русенска популярна банка, която е развивала изключително успешна дейност през периода от 1919 г. до 1951 г. Тя заема нишата за кредитиране на прохождащи дребни предприемачи, които не са предпочитани от банките. Най-голямото й предимство е облекчената процедура за отпускане на заеми. За времето от учредяването си до днес касата е отпуснала около 1900 заема със среден размер около 7000 долара. Със заемните средства от кооперацията са създадени над 560 малки фирми в нашия град за производство, земеделие, търговия и услуги. Особеното при тези кооперации, че традиционни вложители както при банките няма - всички членове на кооперацията притежават дял от бизнеса според внесения капитал и получават пропорционална част от печалбата. Или понасят съразмерна част от загубата, ако бизнесът не тръгне на добре.