До 556 кг от декар се покачи средният добив пшеница, регистриран в Русенско. На старта на кампанията бяха отчетени 500 кг/дка. Жътвата обаче все още е в началото си. Към 23 юни реколтата е прибрана от 13 800 от всичко 570 558 декара, показват данните на земеделското министерство.
На база на ожънати 40 246 дка ечемик (около половината от площите) средният добив е 474 кг/дка - доста под миналогодишния. 
Отчита се слабо седмично понижение на средните изкупни цени на слънчоглед, хлебна пшеница и царевица, в рамките на 0,4% - 1,4%, докато цената на фуражната пшеница се задържа на нивото от предходната седмица. Ечемикът и рапицата от новата реколта се изкупуват по 246 лв./т и 675 лв./т. В сравнение с предходната седмица ечемикът поскъпва с 1,2%, докато на годишна база се отчита поевтиняване с 3,5%. Изкупната цена на рапицата е с 8% по-висока спрямо същия период на предходната година.
Изкупните цени на пшеницата и слънчогледа се движат под нивата отпреди една година, като намалението е с между 3,3% и 11,5%, най-чувствително при хлебната пшеница (276 лв./тон). Същевременно при царевицата се наблюдава незначително поскъпване - с 2,2% до 283 лв./тон.