От април досега над 10 500 обекта са се възползвали от възможността да излязат на свободен пазар с доставчик „Енерго-Про Енергийни услуги“, съобщиха от дружеството. За над 6100 обекта доставката е стартирала през май и юни 2016 г. От тях 5300 са на територията на Североизточна България, която се обслужва от „Енерго-Про“, а останалите са на територия на други мрежови оператори. Процедурата за излизане на свободния пазар е финализирана и за още 4500 обекта, за които „Енерго-Про Енергийни услуги“ стартира доставката от 1 юли 2016 г.
През последните години повечето големи и средни предприятия излязоха на свободния пазар на електроенергия и реализираха реални спестявания от разходите си за ток. От 1 април 2016 г. с ускорени темпове се развива и пазарът при малките фирми в страната.
„Енерго-Про Енергийни услуги“ ЕООД е сред първите регистрирани търговци на либерализирания пазар и водещ доставчик на електроенергия с 10-годишен опит като участник на свободния пазар в България. Компанията снабдява хиляди клиенти на свободния енергиен пазар, работещи във всички области на индустрията, услугите, търговията и др. „Енерго-Про Енергийни услуги“ ЕООД е координатор на балансиращата група с най-голям брой членове в България, която включва търговец, собствени производствени и балансиращи мощности и разнообразие от клиенти.
 От националната мрежа от търговци и представители на компанията клиентите могат да закупят някой от 24-те различни продукта от портфолиото на „Енерго-Про Енергийни услуги“, адаптирани към нуждите на техния бизнес.