Глоби от 10 до 300 лева ще плащат гражданите, нарушили наредбата за обществения ред при ползване на превозни средства. Едноличните търговци и юридическите лица пък ще се наказват с имуществена санкция от 50 до 500 лв. При повторно нарушение физическите лица ги заплашва глоба от 20 до 600 лева, а юридическите - от 100 до 1000 лв. 
Това са част от промените в прецизираната наредба 18, чийто проект е подготвен и предстои да бъде обсъден на идната сесия. Сред причините за промените са зачестилите случаи на грубо незачитане на правилата за движение и паркиране на превозните средства, затрудненото движение на пешеходците и майките с колички, нарушаването на обществения ред, увреждане на общинското имущество, замърсяването и разрушаването на бордюри и тротоари. Промените в документа са съобразени и с приетата промяна в Закона за движение по пътищата от май 2015 г. и наредбата за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.
Досега в общинската наредба беше разписано, че при установени нарушения виновните лица се наказват с глоба до 500 лева, а при повторно нарушение от 150 до 500 лв., като не бяха конкретизирани санкциите при физическите и юридическите лица. Освен това областната дирекция на МВР вече ще има правомощията да извършва самостоятелен контрол по изпълнение на наредбата. 
Поради възникнали инциденти с пешеходци и майки с колички по ул. „Александровска“ и на площад „Свобода“ се забранява движението на всякакъв вид превозни средства в пешеходците зони, парковете и градините. До момента забраната не се отнасяше за деца до 14 години с велосипеди, скейтбордове и ролкови кънки, но след предвидените промени тя няма да важи единствено за линейките, полицейските и пожарните автомобили. 
Към момента има забрана за паркирането на автомобили на места, обозначени за служебно ползване. Забраната обаче ще се разшири и ще засяга и платените паркоместа от юридически лица и еднолични търговци. Причината за исканата промяна са множеството сигнали от фирми, че на местата, платени от тях, спират чужди коли.
Това са част от по-съществените промени в наредбата, като останалите са свързани с редакционни корекции, прецизиране на някои от членовете и алинеите, или пък отпадането и премахването им предвид разписаните и определени в закона за движение по пътищата санкции, глоби и разяснения.