Само седмица след извънредната сесия във Ветово, на която летяха обиди и заплахи, вчера в градчето се разрази нова кавга. Поводът този път се оказа мотивираното отсъствие на кмета Георги Георгиев за редовното заседание на общинския съвет. Това обаче бе счетено като неуважение към органа на местно самоуправление и затова общинският съветник Димитър Денев от ГЕРБ предложи докладните записки, внесени от кмета, да бъдат изключени от дневния ред. Очаквано предложението му бе прието с 9 гласа „за“ и 5 „против“. Това обаче се оказа единствено в ущърб на гражданите, за чието благо и добро уж всички работят. 
Всъщност отсъствието на кмета Георгиев е заради явяването като свидетел в съда по дела за източване на общината по времето на Рейхан Хабил и заради участие в секторната комисия по транспорт в областна администрация Русе, която също заседава вчера сутринта, като е удостоверил това с командировъчно. За сесията във Ветово пък е уполномощил заместника си Ивайло Кадишев да го представлява.
Председателят на общинския съвет д-р Мехмед Мехмед отбеляза, че Георгиев е уведомил общинския съвет, че ще отсъства, но е представил командировъчен лист, подписан от него, а той трябва да е подписан от председателя на общинския съвет. Освен това му е поискана поканата или писмото за въпросното мероприятие, на което Георгиев трябва да присъства, но тя не е била предоставена. 
Очевидно за него заседанията не са важни, за да бъде тук и да си защити предложенията. Само преди седмица успя да събере агитка от общински служители и да присъства, а сега явно не е счел, че сесията е важна, коментира още д-р Мехмед. 
Зам.-кметът на Ветово Ивайло Кадишев обясни, че в дневния ред е имало две точки във връзка с отдаването под наем на ниви от общинския поземлен фонд, а отлагането им за следваща сесия означава, че евентуалните наематели няма да имат време за договорите, защото крайният срок е 31 юли. Други две предложения пък са били свързани с проект за наемане на 75 безработни младежи, които да работят в озеленяването и като лични асистенти. При условие, че община Ветово е на първо място по безработица, отхвърлянето на такъв проект граничи с престъпление, коментира Кадишев. Той бе категоричен, че предложението на Денев е поредната демонстрация на незачитане и игнориране на интересите на гражданите в община Ветово. Заради изтичащ на 7 юли срок изгубен е и вторият предложен за одобрение проект за подготовка на деца в неравностойно положение за предучилищно възпитание.
Изключително арогантно се спира всякакъв инвеститорски интерес, без да се дава сметка за последствията, а най-потърпевши от тези своеволия се оказват жителите на общината, каза още зам.-кметът.