Агенцията по заетостта предоставя възможността на 1 000 наши строители да започнат работа в Израел.

Набират се кофражисти, арматуристи, работници по полагане на керамични облицовки по подове и стени, както и работници по полагане на мазилки.

Офертите включват трудов договор и базово възнаграждение около $1 540 на месец с възможност за престой до 3,5 години и работа при ясни и коректно посочени условия на труд, уточняват от АЗ.

Кандидатите преминават практически изпит за професионални умения по една от посочените специалности. Само успешно преминалите изпита продължават да участват в последващия подбор на случаен принцип.

За периода на заетостта на българските работници ще бъде осигурено подходящо жилищно настаняване, както и частна медицинска застраховка и осигуровка.

Процесът на подбор е безплатен и желаещите не дължат такси при кандидатстването.

Като допълнение към основната заплата работодателят ще прави месечен депозит в размер на 700 израелски шекела по сметка на работника.

Набраната сума ще се изплаща на работника при напускането на Израел след приключване на трудовия му договор.

Практическият изпит ще се проведе в периода 8-12 август 2016 г. в София. Кандидатите могат да подават документи в бюрата по труда в цялата страна до 29 юли.