Очакваме около 3.5% излишък за първото полугодие на 2016 г., който гарантира стабилизирането на публичните финанси.

Това заяви финансовият министър Владислав Горанов по време на международната кръгла маса на тема: „Икономика на светло”, предаде БГНЕС.

Положихме сериозни усилия за повишаване на събираемостта на приходите и предприехме редица мерки за това, на първо място законодателни, продължи министърът. Въведохме обратното начисляване на ДДС и годишно от него можем да отчетем около 200 млн. лв. Стартирахме от началото на 2014 г. и е развита от сегашното правителство мярката, свързана с физическото придвижване на стоки с висок фискален риск. Проследихме 895 хил. тона рискови стоки, уточни той. Продължава тенденцията за намаляване на плащанията в брой, отбеляза Горанов. При течните горива полагаме целенасочени усилия за въвеждане на механизъм за гарантиране на дължимия данък ДДС. Освен тази мярка създадохме задължения на НАП да уведомяват компетентните органи при нарушаване на законодателството и налагане на санкции за това, посочи той.

Министър Горанов се спря на редица данни от статистиката, в които се наблюдава ръст на акцизите от горива, от броя на обложените цигари за 2015 г. България е сред страните в ЕС с най-голям спад на контрабанда в съюза, заяви той. При приходите от акциз от алкохол и алкохолни напитки се отчита увеличение от 5.3%, продължи министърът. Имаме много случаи на разкриване на производство на нелегален алкохол.

Предприехме и някои нестандартни мерки, свързани с повишаване на събираемостта и имаме добри резултати от националната лотарийна кампания на НАП с касовите бележки. Ще подкрепя колегите да продължим тази инициатива, която е атрактивна и се посреща с интерес от всички български граждани. Взехме и сериозни мерки в укрепване на институционалното сътрудничество, призна Горанов. Предотвратени са много случаи на опити за неплащане на данъци, каза той.

Следваме международните стандарти за повишаване на прозрачността, укрепваме и международното сътрудничество на нашата приходна администрация, продължи министърът.

Оставаме отворени към всякакви предложения, които да засилят капацитета на държавата да събира приходите, както и да укрепва средата за правене на бизнес, посочи Горанов. Подкрепяме създаването на конкурентна среда и подобряване на качеството за правене на бизнес. Очакваме около 3.5% излишък за първото полугодие на 2016 г., който гарантира стабилизирането на публичните финанси. България, на фона на нестабилността в геополитическата и икономическа среда, която ни заобикаля, се представя много по-добре, отколкото през последните години, заключи Горанов.