Основен ремонт на сградата на Комплекса за социални услуги за деца и семейства в кв. „Родина“, внедряване на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на достъпна среда за хората в неравностойно положение са част от планираните дейности по проект, финансиран от оперативна програма „Регионално развитие“. Общината е в процес на подготовка на проектното предложение на стойност 1 375 945 лева. Планирано е да се изгради ново монолитно стоманобетонно стълбище и частично да се подменят ел., отоплителната и ВиК инсталацията. Масивната двуетажна сграда на комплекса е със сутерен и площ 944 кв.м. Конструкцията й е монолитна, а покривът e с дървена конструкция и керемиди. 
В двора пък ще се направят ново мултифункционално игрище и площадки за изнесени уроци на открито. Съществуващите детски площадки ще се запазят, като е предвиденo допълнително облагородяване и озеленяване. Предвижда се розариум на мястото на съществуващата зелена площ, а около него ще има места за отдих.