„Енерго-Про“ дава възможност на своите клиенти да отчетат сами показанията на електромерите за юни. Това се прави във връзка с очакваното решение на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за изменение в цените на електрическата енергия и мрежовите услуги от 1 юли 2016 г., съобщиха от компанията. Абонатите могат да заявят данните си на денонощния телефон 0700 1 61 61, имейл [email protected] или в най-удобния за тях център за обслужване на клиенти до 5 юли 2016 г. включително.  Компанията си запазва правото да провери достоверността на декларираните показания.
Потреблението на клиентите, които не са се възползвали от възможността за самоотчет, ще бъде пропорционално разпределено по старата и новата цена в зависимост от броя на дните преди и след промяната, включени в техния индивидуален отчетен период. Консумираната електрическа енергия ще бъде отразена във фактурите в два подпериода - подпериод по старите цени до 30 юни 2016 г. включително и подпериод по новите цени от 1 юли 2016 г. до датата на регулярния отчет.
„Енерго-Про Мрежи“ извършва регулярния отчет на консумираната електрическа енергия по предварително обявения график на интернет страницата на компанията. В тази връзка от компанията напомнят, че клиентите, чиито електромери се намират в границите на имотите, трябва да осигурят достъп за отчитане на потреблението.