Министерстовото на туризма отваря специален телефон за сигнали при нередности по българските плажове. Номерът на горещата линия е 02/904-68-33.  Сигнали могат да се подават и на e-mail:[email protected]

От 21 юни текат проверки на 28 плажа, извършвани от инспектори на министерството. Най-честите нарушения, установени до момента са недостатъчен брой спасители, липса на указателни табели, непълно оборудване на спасителните постове и на медицинските пунктове, заемане на допълнителна търговска площ извън одобрените схеми. 

На всички  плажове е обезопасена прилежащата акватория, осигурено е санитарно хигиенното поддържане. На плажовете Слънчев бряг - Юг и Слънчев бряг - Централен не са установени нередности. На централния плаж в комплека са предприети и допълнителни мерки за сигурпността на туристите, като вместо изискваните шест поста, вече действат 22 поста с общо 38 спасители.

По разпореждане на министър Ангелкова на всички плажове ще бъдат поставени информационни табели, на които ще бъдат описани задълженията на концесионера или наемателя и правата на летовниците, за да се гарантират правата на туристите.