Прочутата Хеопсова пирамида не е изкривена. Нейната „изкривеност“ е възникнала в резултат на неправилната интерпретация от медиите на изчисленията, направени от учените. Това заяви инженерът и археолог Глен Даш.

В началото на тази седмица редица западни издания и списанието по египтология AERAgram разказаха за резултатите от точните измервания на дължината и ширината на пирамидата. От тези данни излиза, че нейната западна стена може би е с 8-14 сантиметра по-дълга, отколкото източната. Изследването е проведено от група археолози, спонсорирани и ръководени от американския инженер Глен Даш.

Последният е изключително учуден от изводите, които са направили медиите и заяви, че неговите измервания не говорят за подобни неща.

“Нашето проучване не твърди, че пирамидата е леко изкривена или дори, че нейната западна стена е по-дълга с 14 сантиметра от източната. Тези неправилни интерпретации са възникнали в резултат на това, че пирамидата днес е повредена до такава степен, че ние трябва да оценяваме нейната ширина и дължина не в абсолютни стойности, а в определени интервали“, обясни Даш.

Посочените в статията цифри говорят за това, че има вероятност от 95% западната стена да е по-дълга от източната с около 7,6 сантиметра, но това не означава, че тя задължително е крива. Инженерът уточнява: „Журналистите по-скоро е трябвало да напишат, че пирамидата е почти перфектна“. Даш подчерта, че целта на неговото проучване не е била да докаже несъвършенствата на пирамидите, а методите, с които те са изгладени от древните египтяни.