Поредният опит за отдаване под наем на язовира в Тетово за срок от 10 години върви към провал, след като отново не се появи нито един кандидат. 
Търсим оператор, а не просто наемател, тъй като това е важно за стопанисването на водоема, каза шефката на общинската дирекция „Икономика и управление на собствеността“.
В конкурса е заложена възможност при липса на интерес процедурата да се повтори. Определена е и дата - 28 юли, като остава надеждата дотогава да се появи кандидат. 
Началната конкурсна месечна наемна цена е 525 лева без ДДС. В конкурсните условия е посочено, че наемателят трябва да инвестира минимум 240 000 лева за ремонт, поддръжка и безопасна експлоатация на водоема и да разкрие поне три работни места. 
Отлагането или забавянето на конкурса води до преливане на язовира при всеки дъжд заради образувалите се по дъното два метра наноси. Това обаче не го прави потенциално опасен, тъй като преливането не е голямо и не е към жилищен район.