Започваме реформа на всички институции за възрастни хора, в които е необходимо да има промяна на битовите и социалните условия. Това обяви социалният министър Зорница Русинова, която участва в кръгла маса на тема: “Активно, здравословно и продуктивно стареене в България”.

Най-важното било с общините да развият такава мрежа от социални услуги, че за всеки възрастен човек да има най-добрата грижа, свързана с достъп до здравеопазване, осигуряване на някой, който ще го подпомага в социализацията му, и други.

Според Русинова, част от домовете за възрастни хора имат нужда да бъдат реформирани, тъй като някои от тях не са в населени места, които имат добър социален достъп. По думите й, най-важна е услугата вътре в дома. “Много често възрастните хора имат нужда от специфични здравни манипулации, не винаги е въпрос на престояване в болничното заведение”, коментира социалният министър.

За нея била много важна темата как след пенсиониране и след активна трудова възраст можем да осигурим достоен и активен живот на възрастните хора в България. Това не можело да стане само през системата на пенсиите.

В момента в МТСП работят по национална стратегия за активен живот. За първи път в България се разработва закон за социалните услуги.

Реформирането ще започне първо в домовете за възрастни хора с дементни заболявания. По-нататък се предвижда и реформа на някои от домовете в най-тежко битово състояние.

Не можем автоматично да говорим, че ще местим някого или ще затваряме, по същия начин, както беше и схемата с деинституционализацията на децата”, коментира Русинова, допълвайки, че при възрастните спецификата е различна. По думите й услугите и домовете са част от превенцията, но не може да бъде подценен фактът, че има хора, които е необходимо да бъдат настанени в старчески дом, тъй като нямат близки и роднини.

Капацитетът на съществуващата инфраструктура на социални домове е изцяло запълнен. Тя покрива 80% от хората, които имат нужда да бъдат настанени, изтъкна министърът на труда и социалната политика.

В България има застаряващо население и тенденцията да има все повече възрастни хора в България е част от демографските политики, които са в центъра на работата на МТСП.

Една от важните ни задачи е да удължим трудовия живот на хората в предпенсионна възраст”, изтъкна Русинова. Има няколко инициативи, които МТСП подпомага по линия на европейски средства и националния бюджет. Те се изразяват в стимулиране на работодателите приоритетно да задържат хора в предпенсионна възраст.

“Даваме възможност и на работодателите да създават гъвкави форми на заетост - ротация на работното място, споделяне на работното място от млад човек и възрастен”, поясни социалният министър.

“Фактът, че в България се наблюдава най-остър спад на населението в трудоспособна възраст, не е нещо ново”, заяви Антъни Томпсън, представител на Световната банка за България.

По думите му, когато говорим за остаряването, няма “ние” и “вие”, а целта е заедно да стареем с достойнство.

Европейските нации в момента се изправят пред ново предизвикателство и имат нов шанс в световната надпревара, смята бившият социален министър Иван Нейков.

Ако преди векове състезанието е било за това кой ще има повече колонии, след това кой ще направи по-радикална революции, то през следващите 20 години предизвикателството ще бъде коя нация най-пълноценно ще използва капацитета на старшата генерация. Онази, която успее, ще има възможността на преподреди световното лидерство, смята Нейков.