Като нелоялна конкуренция българските млекопреработватели определят липсата на задължителна маркировка в търговската мрежа на истинското саламурено сирене.

Според Симеон Присадашки от Асоциацията на млекопреработвателите (АМБ) в България, сега потребителят е заблуден с общото наименование „саламурено сирене". То е такова след задължителен 45-дневен период на зреене. Има обаче фирми, които чрез рязко повишаване на температурата на пастьоризация ускоряват срока на зреене. Това са известните „сирена трепачи". При тази технология в сиренето попадат суроватъчни белтъци, протеини, които имат хигроскопични свойство и поемат повече вода. На външен вид клиентът не може да разберете разликата. А освен технологията, разликата е и в състава, и в свойствата. Въздействието върху организма -също. Естествено бързо пастьоризираните са по-евтини от онези, които зреят по естествен начин. Именно еднаквото наименование, според Симеон Присадашки е нелоялна конкуренция.

На въпрос защо при кашкавалите не се прилагат тези „хитрини" от някои производители, представителят на АМБ отговори: „Защото кашкавалът не е бързооборотен продукт".