От 4 юли до 12 август кандидатите за стартова помощ на малки стопанства ще могат да подават заявления по подмярка 6,3 от програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Това става ясно от заповедта на министъра на земеделието Десислава Танева, качена на сайта на ведомството броени дни след обнародването на наредбата в „Държавен вестник“.
Бюджетът на финансовата помощ на приема ще бъде в размер на 30 млн. евро или 60 млн. лв. равностойност в левове.