Семинар на тема „Дигитална идентичност и сигурност“ ще се проведе утре от 10 до 13 часа в Русенския университет. Като част от програмата „Модерният бизнес“, „Майкрософт България“, в сътрудничество с Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия (ИАНМСП), дава възможност за участие в бизнес обучения по три теми: „Бизнес протокол и етикет“, „Дигитален маркетинг“ и „Кибер сигурност“.
Ще бъдат засегнати теми като електронно управление на достъпа до фирмени ресурси и информация, силата на дигиталния маркетинг в намирането на нови бизнес възможности и поведението на потребителите в онлайн пространството, бизнес етикет и протокол, невербална комуникация и имидж мениджмънт в дигиталното пространство.
Лектори на семинара ще бъдат Борислав Сестримски - експерт по информационна сигурност и разследване на компютърни престъпления към „Международна академия за обучение по кибер разследвания“, и Десислава Матева - адвокат и част от екипа на юридическа кантора „Арсис Консултинг“, тясно специализирана в областта на интелектуалната собственост и представляваща Би Ес Ей I Софтуерният алианс (BSA I The Software Alliance) на територията на Република България.
Регистрацията в семинара дава възможност за онлайн достъп до останалите обучения.