Непълна и неточна информация относно параметрите на пречиствателните съоръжения на „Монтюпе“ донесоха на френската компания глоба от 5000 лева. Санкцията, която бе наложена от Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/, стигна до обжалване в съда, но Районният съд сметна, че е съвсем справедлива и я потвърди. Глобата обаче може да се обжалва пред още една инстанция.
Повод за поредното санкциониране на дружеството, производител на авточасти, станала проверка на екоинспекция в края на януари. Тогава контрольорите дали предписания на „Монтюпе“, които указвали да се предостави информация на РИОСВ за двата типа пречиствателни съоръжения, монтирани към седемте им карусела. От дружеството изпратили различни документи, които обаче заобикаляли предписанието и от които не ставали ясни параметрите на съоръженията. Затова от РИОСВ им съставили акт.
Районните съдии също излязоха с извода, че предписанието не е изпълнено и исканата информация за пречиствателните станции не е представена пълно и точно.