Със 108 гласа „за”, 8 -„против” и 0 -„въздържал се” парламентът прие на първо четене Законопроект за носенето на облекло, покриващо или скриващо лицето, предаде репортер наАгенция „Фокус”. Със законопроекта, придобил популярност като „Закон за бурките”, се предлага уреждане на условията за носене на облекло, скриващо напълно или частично лицето на гражданите. Според вносителите, целта на законопроекта е въвеждане на правна регулация на обществените отношения, свързани с агресивно налагане на територията на страната на ограничения на личната свобода и човешкото достойнство на жените, като се налага маниера на постоянно носене на бурки и други разновидности на изцяло покриващо лицето облекло, идващо като подражание на общности, където е налице радикален ислямизъм. В законопроекта се предлага забраната за носене на облекло, скриващо напълно или частично лицето да важи за официалните институции и обекти, свързани с предоставянето на административни, образователни или обществени услуги, местата за обществен отдих, спорт, култура, комуникации и други. Забраната няма да се отнася за домовете на хората или до официалните места за молитва на даденото вероизповедание. В законопроекта се въвежда и задължение за чуждите граждани или мигранти за представяне на снимка на личните документи и на документите за временно или постоянно пребиваване в съответствие с изискванията на Закона за българските лични документи, тъй като това е необходимо за идентификация на лицето. С преходните и заключителни разпоредби на законопроекта се предлага и допълнение на Наказателния кодекс, като е предвидено да се създаде разпоредба, криминализираща действията на лица, които чрез използването на заплаха или обещание за материална облага налагат носеното на облекло, скриващо напълно или частично лицето на места, в които е забранено.