Ползотворни срещи с представители на държавната и местната власт, академичните среди и бизнеса отчита след едноседмичното си посещение в Канада председателят на Общинския съвет в Русе и председател на Общото събрание на Русенския университет– чл.-кор. проф. Христо Белоев.

Първите срещи в Канада са били с управленския екип на кметството на Мисисага – град с много бързи темпове на развитие, който за три години (между 2003 и 2006-та) удвоява населението си до 600 000 жители, а днес в него живеят над 900 000 души. Начинът на планиране, мащабността и задълбоченият замисъл са впечатлили изключително силно проф. Белоев. Планирането и изграждащата се инфраструктура по предварителна прогноза ще осигурят възможности за живот и работа за население от 4 млн. жители.

По време на срещи с посланика на България в Канада – Н.Пр. Николай Милков са обсъждани възможностите за обучение на канадски граждани в Русенския университет, потенциалните контакти и съвместни дейности с канадски университети и институции. Разговори със сенатори, с пълномощника на кралица Елизабет II в Канада – г-н Грег Петерс и с председателя на Камарата на общините и говорител на Парламента на Канада – г-н Джеф Регън са били включени в програмата. С тях са дискутирани въпроси, свързани с развитието на България в различни сфери - икономика, образование, култура и др., очертани са били и възможните области на сътрудничество. Ползотворни са били и срещите със сенатор Йона Мартен - зам.-председател на Комисията за приятелство с България и сенатор Виктор О – член на Комисията за приятелство с България.

Подписването на рамков договор за сътрудничество и билатерално споразумение за обмен на студенти по програма Еразъм + са били сред темите на разговорите с президента на YORK UNIVERSITY в Торонто – проф. Махмуд Шукри. В университета учат над 54 хиляди студенти, които използват изключително модерна учебна и изследователска база. Научи екипи от над 1000 изследователи на YORK UNIVERSITY работят по големи проекти със световно значение в областите на инженерните изследвания, здравните грижи и работата в рискови райони на света, икономиката и др. Университетът заема престижни позиции в рейтинговите класации и към него има изключителен интерес от студенти и работодатели. По време на срещите с зам. –президента проф. Мерелин Ламберт са очертани параметрите на сътрудничество с Русенския университет. В работната среща с декана на Висшето инженерно бизнес училище/инженерен факултет/ на YORK UNIVERSITY проф. Янош Козински е договорено подписване на рамков договор и билатерално споразумение. Проф. Козински ще посети Русенския университет през октомври тази година.

С генералния консул на България в Торонто – Н.Пр. Петър Крайчев са обсъдени възможностите за сътрудничество в академичната и научната области.

Изключително плодотворни са били срещите на чл.-кор. проф. Христо Белоев с Игнат Канев - почетен гражданин на Русе и Доктор хонорис кауза на Русенския университет. Обсъдени са били досегашните съвместни дейности и работата по бъдещи проекти, свързани с Русе и университета. Г-н Канев е представил дейността на компанията КАНЕВ ГРУП, застроените от нея жилищни комплекси и големи бизнес сгради, както и новостроящите се обекти. „Щастлив съм, че познавам г-н Игнат Канев - велик и достоен за уважение и подражание човек, голям българин и родолюбец“, сподели при завръщането си в Русе чл.-кор. проф. Христо Белоев.