Много стопанства, особено в Северна България, губят повече от 5 тона почва на хектар на година в следствие на ветрова и водна ерозия. Тенденцията към този вид загуби вероятно ще нараства, като причините се основават на интензивна основна обработка на почвата, използване на тежка техника, както и неподходящи методи за обработката й. Това стана ясно по време на вчерашния семинар в Русенски университет, в който участваха 70 фермери, представители на фирми, предлагащи машини за обработка на земята, учени и представители на институции. 
Проектът „Опазване на почвите в България“, финансиран от фондация „Америка за България“, се изпълнява от Русенския университет и е с продължителност 4 години - до септември 2018 година. Основната му цел е да се насърчи усвояването на технологии за опазване на почвата, като участващите фермери да ограничат загубите си от бързото разграждане на почвите в България.
Двамата чуждестранни лектори - Брайън Гогин и Харолд ван Ес, споделиха опит и запознаха участниците в семинара с някои икономически аспекти при приложението на технологията за опазване на почвите.