Съюзът на дунавските овощари, Съюзът на градинарите и други организации ще настояват пред земеделския министър Десислава Танева за включването на овощари и зеленчукопроизводители в новия прием по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, от която двата бранша по неясни причини са изключени. Това е една от най-търсените мерки от Програмата за развитие на селските райони, тъй като чрез нея могат да се финансират покупка на земеделска техника, оборудване на животновъдни обекти, трайни насаждения и др.
Имаме инициирана среща с министър Танева. Решението ни поставя в изолирана ситуация, приоритетния сектор овощарство остава без участие в последния прием, поясни председателят на Съюза на дунавските овощари Николай Колев.