Людмил Павлов е адвокат и има кантора в блок „Маяк“ на ул. „Княжеска“, който през месец март  пропадна, а по апартаментите се появиха множество пукнатини, вратите и прозорците отказаха да се отварят и затварят.

- Г-н Павлов, темата за пропадащите блокове на улиците „Княжеска“ и „Велико Търново“ в центъра на Русе вече не се коментира, решен ли е проблемът?
- Няма публични изяви по тази тема, но на практика мълчание по въпроса не е имало. През периода, който изглеждаше, че не се случва нищо, всъщност се случиха твърде много неща. Първоначално получихме отговор от ВиК, от Национален строителен контрол, получихме отговор на жалбите ни и от представители на община Русе. Когато се проведе първоначалната среща пред блока с всички потърпевши от пропадането, имахме джентълменско споразумение между кмета Пламен Стоилов в присъствието на главния архитект Живка Бучуковска, шефа на ВиК инж.Сава Савов, главния инженер на ВиК, аз и част от представителите на останалите входове.
- Каква беше уговорката?
- Уговорката беше, че след като се направят сондажи, които да установят причината за пропадането на блок „Възход“ по ул. „Велико Търново“, сградата по ул. „Велико Търново“ 3, бл. „Маяк“ по „Княжеска“ и останалите сгради отсреща - фризьорският салон и зад тото пункта, след като излезе докладът на геолога проф. Дончев във връзка с тези сондажи и след като той се срещне с представители на ВиК, ще се направи една работна среща при кмета и там ще се вземе решение как да бъдат установени и отстранени причините за това състояние на сградите. 
Срещата между инж. Дончев и ръководството на ВИК се е провела в края на април или началото на май, но в нея са участвали само ръководството на ВиК и проф.Дончев. След приключването й очаквахме да получим копие на обсъждания доклад, както и да бъдем поканени от инж.Савов и да бъде уредена една обща среща, която да се проведе в общината при кмета Пламен Стоилов. Такъв доклад трябваше да получи и Катя Павлова от община Русе, която беше член на комисията, изпратена от кмета за установяване на случващото се по сградите, както и самият кмет Пламен Стоилов.
- Колко сондажи бяха извършени и какви бяха резултатите от тях? 
- Бяха извършени пет сондажа. Първият сондаж беше на паркинга между сградите на улица „Велико Търново“ 3 и 5, където почвата беше горе-долу добре по отношение на влажността. Вторият сондаж беше в точката на аварията пред сградата на ул. „Велико Търново“ 3. Аз присъствах на всички сондажи и видях с очите си каква е почвата. Най-страшното беше, че сондата извади влажна почва над допустимото до 14-тия метър под земята пред сградата по ул. „Велико Търново“ 3. Това означава, че от кота нула до 14-метър под земята под основите на сградата всичко е мокро и е налице преовлажняване, което няма как да бъде отречено. Това е много сериозно. До 12-ти метър дълбочина има влага на отсрещната страна на тротоара пред градинката на блок „Възход“, което е ул. „Велико Търново“ 4, а това също е абсолютно недопустимо. Най-малко влага в рамките на нормалното имаше само пред моята кантора на тротоара на ул. „Княжеска“. Малко по-голямо навлажняване имаше и до фризьорския салон, където беше петата точка. Но там е нормално да има, тъй като става дума за открита почва, която е подложена на валежи и снеготопене, и не става дума за основа на сграда. 
14 метра са много сериозна дълбочина, те показват, че тази почва не се е преовлажнила от канализационните води от сградата по ул. „Велико Търново“ 3, нито от олуците на сградите, а е резултат от авария на водопровода, вероятно с доста дълъг времеви период, както и на компрометираната канализационна мрежа по цялата ул. „Велико Търново“.  
- Имало ли е досега пропадане по сградата?
- Сградата е построена през 60-те години. Вали дъжд, канализационната мрежа работи, няма пропадане на сградата и изведнъж точно тази авария води до пропадане. Сградата е издържала всички земетресения, включително и Вранча 1977 година. Не е мръднала, нямаше една пукнатина.
- Каква е според вас причината за пропадането?
- Причината е, че не трябва да се работи на парче, а стратегически и планирано да се решават проблемите с канализационната мрежа на града. Има два основни момента. Действително има случаи на аварии, при които ВиК действа като пожарна команда, отива и отстранява аварията и течът се преустановява. В тези случаи трябва да се реагира веднага, но според мен най-важната роля е профилактиката. Никой не може да ни каже на колко години е водопроводната тръба  и канализационната мрежа  по ул. „Велико Търново. Ако тя е на 50 години, значи е извън всякакъв срок на годност. Същото е и с канализационната тръба. Очевидно е, че тръбите по ул. „Княжеска“, „Велико Търново“ и в началото на ул. „Духовно възраждане“ трябва да бъдат сменени. Когато приключиха копането тук, копаха и на ул. „Батак“ и по „Княжеска“ 26, като в блока там също има пукнатини, но са малки. Това означава, че цялата ВиК мрежа в района е компроментирана, остаряла, овехтяла, амортизирана и т.н. 
Може да се приеме, че са се натрупали много обстоятелства, но канализационните води не са с налягане, докато подаването на питейната вода е с много голямо налягане. Когато се спука водопроводната тръба и съответно централният водопровод, който е по улицата, тази вода излиза все едно е водоструйка с много голям дебит. Когато беше направено разкопаването, се видя, че отдолу няма земя, има кухина. 
Възниква и още един много сериозен проблем. По ул. „Велико Търново“ няма нито една отводнителна шахта за дъждовни води, както и на ъгъла на ул. „Велико Търново“ с ул. „Княжеска“, а когато валят проливни дъждове и има обилно снеготопене, водата си търси място и път. 
- Продължават ли да се задълбочават щетите по апартаментите в пропадащите сгради?
- От миналата седмица имаме нов проблем. Всички мази във вход Б на бл. „Маяк“ и мазите в сградата по ул. „Велико Търново“ 3, които са откъм самата ул. „Велико Търново“, са влажни и мокри, което означава, че отново имаме овлажняване, което е резултат на проблемите, които посочих по-горе. 
- Какви действия сте предприели и какви са вашите очаквания оттук нататък?
- Чрез вашия вестник използвам възможността да поканя инж. Сава Савов в качеството му на управител на ВиК-Русе да изпълни уговорката, която имахме, и да направим работна среща при кмета Пламен Стоилов в удобно за всички страни време, на която да присъстват както кметът, така и зам.-кметът Наков, главният архитект Живка Бучуковска, членовете на комисията, водени от Катя Павлова, проф. Дончев и представители на собствениците на сградите. Ако от ВиК смятат, че ние ще ги оставим, няма да го направим. В момента трупаме информация, консултираме се със специалисти, инженери и всички казват, че такова преовлажняване на 14-ти метър не може да има от канализация на сградната инсталация. Общото мнение на всички е, че причината е в повреда не само на водопровода, но и в цялата износена и остаряла мрежа. Това означава, че цялата улица „Велико Търново“ трябва да се затвори, да се изкопае всичко, да се извадят старите тръби и да се сменят, да се осуши почвата и да се направи нова вертикална планировка около сградите и наклоните на улицата да се изградят така, че да не допускат събиране на дъждовна вода пред самите сгради. А отделно от това следва да се сложат контролни репери по въпросните сгради, които да следят дали динамичните процеси по сградите продължават или затихват. 
Оттам нататък могат да се извършват всякакви действия по подобряване общото състояние на сградите.
Между другото искам да отбележа, че до този момент общината е единственият орган, с който работим перфектно и ни оказват пълно съдействие, за което благодаря лично на кмета г-н Пламен Стоилов и на всички хора, които работят по проблема.