По покана на управителя на БНБ Димитър Радев на посещение в България пристигна управителят на Централната банка на Гърция Янис Стурнарас. Програмата на Стурнарас включва срещи в БНБ и други институции.

„Икономиката на Гърция отбеляза подобрение в последно време, а банковият сектор е много по-укрепнал сега, след успешната рекапитализация и преструктуриране при трудни условия. Сега можем да гледаме на бъдещето с повече оптимизъм. Значението, което гръцките банки отдават на българския пазар, е очевидно, като съотношението на техните активи в България към общите активи на гръцките банкови групи спадна незначително в период, в който гръцките банки свиха дейността си в Централна и Източна Европа. Историческите връзки между двете страни във всички аспекти на социално-икономическа дейност и тясното сътрудничество между властите и между двете централни банки ни дават конкурентно предимство за справяне с бъдещите предизвикателства, споделяйки общо бъдеще в Европа”, заяви управителят Стурнарас.

„Радвам се, че можем да посрещнем в България Стурнарас, за да обсъдим редица въпроси от общ интерес, в това число традиционно доброто сътрудничество и взаимодействие между централните банки на нашите две страни в рамките на Европейската система на централните банки. Положителните промени в Гърция в последно време са окуражаващи и наистина се надяваме този напредък да продължи. Банковият сектор в България става все по-привлекателен както за съществуващите, така и за потенциални инвеститори в контекста на растяща икономика, стабилни публични финанси и общата устойчивост на банките ни.

Вярваме, че чрез провеждащия се преглед на качеството на активите ще се намери решение на всички открити въпроси, което ще даде по-нататъшен тласък на пазарната консолидация в сектора. Устойчив напредък се отбелязва и при укрепването на банковия надзор и на рамката за възстановяване и преструктуриране на банки”, заяви управителят Радев.

Посещението на Янис Стурнарас предвижда и дискусия с ръководството и експерти на БНБ по актуални въпроси, свързани със състоянието на икономиката и банковата система в Гърция.