Обществено обсъждане на проекта за прединвестиционно проучване за изграждането на градска железница в Русе ще се проведе на 15 юни от 16 часа в Пленарна зала. Проектът е съгласуван с Национална компания „Железопътна инфраструктура“ и Общински експертен съвет по устройство на територията. Градската железница ще свързва Централна гара с Индустриалния парк, гара Север, компаниите на територията на бившия Комбинат за тежко машиностроене и Мартен. Така ще бъде облекчено придвижването на 3000 човека, които работят в тези зони и сега пътуват към работните си места с автобуси, лични автомобили и таксита. 
Желаещите да участват в обсъждането могат да се запознаят предварително с проекта всеки делничен ден от 13.30 до 17 часа в стая 414 в областната администрация. Лице за контакт е старши експерт Надежда Шанова, а телефонът за връзка е 082/812 261.