Втора фаза от проекта „Подобряване на системите за навигация и топохидрографните измервания по Дунав“ стартира в сряда Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“. Той е финансиран по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“. 
Проектът включва доставка на специализиран плавателен съд за хидрографски проучвания, който ще бъде снабден с мощна хидрографска апаратура и лазерна система за заснемане на дълбочините в речното корито и създаване на модел на терена по протежение на брега, островите и заливите. Това ще позволява извършването на по-точен анализ за състоянието им и при нужда ще дава насоки за изменение на корабоплавателния път в българския участък от реката.
Стойност на проекта, чието изпълнение ще продължи до 31 януари 2018 година, е 6 146 508 лева, като 85% от тях са от Европейски фонд за регионално развитие. Останалите 921 976 лева са от държавата.