Нямаме информация да има нещо критично по Черноморското крайбрежие. Това коментира пред журналисти министърът на околната среда и водите Ивелина Василева, относно започналите проверки за чистотата на водата на Черноморието.

„Тези проверки се извършват от РЗИ-тата по места. Те проверяват регулярно плажовете, а Регионалните инспекции по околна среда следят за разрешенията за заустване на пречиствателните станции по Черноморското крайбрежие”, поясни Василева.

Тя увери, че към настоящия момент няма причини за притеснение. „Много мащабни инвестиции бяха извършени в региона на Черноморското крайбрежие, изцяло нови съоръжения, които обхващат най-големите курорти-Слънчев бряг, Несебър, Равда, Поморие, Созопол, Черноморец. Надявам се туристите да се чувстват комфортно и спокойно да плажуват по Черноморието”, допълни екоминистърът.

Василева обясни, че в момента се наблюдава плавно понижение на речните нива. По данни, които тя цитира на места продължава да превалява, но не в обилни количества, а от порядъка на 5 до 10 литра на квадратен метър. „Интензивните валежи, които бяха преди около седмица вече не са факт. Басейнова дирекция следи нивата и няма разливи, превишения и индикации за нива на реките, които да са над критичните прагове”, увери министърът.

Василева коментира и статистика на Евростат от вчера, според която 28% от софиянците са недоволни от чистотата на въздуха. „Всички сме чувствителни към този въпрос, който е пряко свързан с човешкото здраве. Усилията на всички трябва да са насочени към намаляване на замърсяването на въздуха. В България няма проблем с други замърсители на въздуха, освен с фините прахови частици в големите населени места, вкл. в София, където се отчитат превишения на допустимите норми”, посочи Ивелина Василева.

Тя заяви, че в България в 29 населени места се отчитат превишения за фините прагови частици. „Общините, чиято отговорност е прилагането на мерки, които да ограничават замърсяването активно работят. Чрез ОП „Околна среда” осигурихме 115 млн. лв., които те могат да ползват за реализиране на проекти”, подчерта Василева.

По нейни думи това замърсяване се получава основно през зимните месеци, когато има интензивно отопление. Другият основен замърсител е транспортът. От друга страна Василева призовава общините да се мият по-често улиците, защото иначе се получава вторично замърсяване.