Излишъкът по консолидирания бюджет е достигнал 2.7 млрд. лв. към края на май, или 3% от прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП), съобщи вчера финансовото министерство. Подобни числа статистиката отчиташе през 2007 и 2008 г. - най-силните години за българската икономика. 
От Министерството на финансите уточняват, че огромното надвишаване на приходите над разходите се дължи както на по-високите приходи, така и на свиване на разходите спрямо същия период на предходната година. Следва обаче да се има предвид, че върху текущия размер на бюджетното салдо оказва влияние и изместването на част от планираните разходи за следващи периоди.
Очакването на ведомството е бюджетът да приключи годината с по-малък дефицит от предварително заложените 2% от БВП, най-вероятно около 1,9%.
Данъчните и неданъчните приходи за първите пет месеца на годината нарастват с 1,25 млрд. лв. на годишна база, сочат предварителните данни на МФ. Разходите от началото на годината до момента обаче са с близо 600 млн. лв. по-малко.