От 19 май нотариус Стефан Варамезов е без право да работи, след като Върховният касационен съд окончателно потвърди дисциплинарното му наказание. 
На 30 май пък председателят на Русенския районен съд Пламен Ченджиев запечата служебния му архив. Вчера на кантората на наказания нотариус беше оставена бележка, че временно няма да работи. 
До отстраняването на Варамезов от длъжност за следващата 1 година се стигна, след като стана ясно, че той е назначил в кантората си помощник-нотариус по заместване, който изповядвал сделки, без да има право за това. 
„В присъствието на нотариус Петя Трендафилова бяха запечатани 2 помещения, в които се намира архивът, а до останалите стаи в кантората има достъп. Иззети са и печатите на нотариуса“, уточни за „Утро“ съдия Ченджиев. Архивът ще остане запечатан до момента, в който се реши кой да поеме работата на Варамезов и тогава отново председателят на Районния съд ще се намеси, за да осигури достъп. Тоест, работата на нотариуса може да бъде поета от някой негов колега. 
По време на стартиралото дисциплинарно производство станало ясно, че нарушенията започнали още от януари 2013 година. Така помощникът без компетенции удостоверил общо 275 сделки, но с течение на времето половината от тях вече са погасени по давност.
Това е доста грубо погазване на закона, а най-ощетени от него ще са хората, които са отишли да изповядват сделки и са прибегнали до услугите на нотариуса, коментират юристи. Според тях извършваните удостоверения са нищожни или, иначе казано, невалидни, тъй като са резултат от действия на лице без компетентност. А съветът към засегнатите е да проверят кой нотариус се е подписал в документите им. И ако имат лошия късмет да е този без правомощия, могат да заведат дела за обезщетение срещу нотариуса или неговия застраховател.
Впрочем нередностите лъснали след проверка на ДАНС по Закона за мерките срещу изпиране на пари. Председателят уведомил министъра на правосъдието, че покрай инспекцията в кантората излязло наяве, че помощник-нотариус Х.Б. е извършвал нотариални удостоверявания, без да има правомощия. Последвала спешна проверка и била сформирана комисия, която да се заеме със случая.
Според Съвета на нотариусите техният колега Варамезов първоначално е погазил правилата по небрежност, тъй като не е знаел дали помощникът му има задължителния ценз. След като обаче той поискал повторното му назначаване, вече е знаел, че заместникът  не разполага с необходимата компетентност.
Самият Варамезов изтъкнал, че става въпрос за неволен пропуск. Въпреки това обаче всички членове на назначената дисциплинарна комисия на Нотариалната камара единодушно гласували, че нотариусът заслужава да бъде наказан.
Наказанието се налага за осъществяване на голям брой тежки нарушения - 162 акта извън удостоверителната компетентност през продължителен период от време, повторяеми и със съществена обществена значимост предвид тежките последици за страните, спрямо които са били извършвани нотариални удостоверявания без правоспособност. При тези обстоятелства настоящият състав намира, че наложеното наказание, което е близо до минимума, е съобразено с конкретиката на случая, с броя и тежестта на нарушенията и цялостното професионално поведение на жалбоподателя, посочиха върховните съдии и потвърдиха 1-годишното отстраняване от длъжност на нотариуса.