Частните пенсионноосигурителни дружества предлагат да бъдат въведени в законодателството девет вида пенсии - пожизнени и срочни, с право на унаследяване. Различните видове са разписани в официално становище на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване във връзка с предложените от Министерството на финансите последни промени в Кодекса за социално осигуряване. 
В края на април финансовото министерство предложи допълнителните пенсии, изплащани от фондовете, да са пожизнени и да се изплащат от общ пул, а не от индивидуалните партиди на осигурените лица. Партидите се предлага да се прехвърлят в общ пул с приключване на фазата на натрупване на средства и стартиране на изплащането на пенсиите, а след настъпване на фазата на изплащане наследниците на починал пенсионер да не могат да наследяват средствата. 
Дружествата предлагат в становището си да се въведат три вида допълнителни пожизнени пенсии за старост, измежду които осигурените лица да могат да избират - допълнителна пожизнена пенсия за старост, допълнителна пожизнена пенсия за старост с гарантиран период на наследяване и допълнителна пожизнена пенсия за старост с право на наследяване.
Четвъртият вид пенсия е допълнителна срочна пенсия за старост с гарантиран размер. Предлага се и еднократно или разсрочено изплащане на натрупаните средства по индивидуалната партида на дадено осигурено лице при трайно намалена работоспособност над 89,99%, както и еднократно или разсрочено изплащане при пенсиониране, по избор на осигуреното лице.
Дружествата предлагат и три вида наследствени пенсии - еднократно или разсрочено изплащане на натрупаната партида на наследниците на починало лице, което все още не е пенсионер, еднократно или разсрочено изплащане на наследниците на починал пенсионер и наследствена пенсия на наследниците на починал пенсионер.
От дружествата са категорични, че натрупаните по индивидуалните партиди средства са частна собственост и само осигурените лица имат право да се разпореждат с тези средства.