През май 2016 г. общият показател на бизнес климата нараства с 5 пункта в сравнение с предходния месец, което се дължи на подобрените възприятия на мениджърите във всички наблюдавани отрасли, показват данните на Националния статистически институт (НСИ).  Условията за бизнес се определят като оптимистични в четири от последните пет месеца. От началото на годината само през април имаше влошаване.
Бизнес климатът в промишлеността се повишава с 4,1 пункта спрямо април в резултат на по-благоприятните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. 
В строителството ръстът е с 6,7 пункта. Прогнозите на мениджърите за следващите три месеца са много по-оптимистични.
 В търговията на дребно бизнес климатът отчита най-силното повишение сред отраслите - със 7,3 пункта спрямо април. Ръстът е в резултат на по-оптимистичните оценки на търговците на дребно, подхранвани от очакванията им за нарастване на обема на продажбите и на поръчките към доставчици през летния сезон.
През май бизнес климатът в сектора на услугите нараства с 2,4 пункта. Въпреки повишението наблюденията на НСИ за настоящето търсене на услуги остават неблагоприятни, макар че през следващите месеци се очакват подобрения.
Несигурната икономическа среда и конкуренцията остават основните проблеми за развитието на бизнеса във всички отрасли.