Рекордна цена за рибарник поиска частният съдебен изпълнител Иван Хаджииванов - над 5 милиона лева. Имотът с площ 3034.267 дка в землището на село Мечка е собственост на русенската фирма „Рибовъдство“ АД. В него са разположени и няколко прозводствени сгради - риболюпилня, кулинарен цех и др. Публичната продан ще продължи до 7 юли, а началната цена е 5 085 776.50 лева.
Върху имота е учредена ипотека в полза на Търговска банка „Д“ АД за 895 000 евро. Сумата не изглежда голяма, но от финансовите отчети на „Рибовъдство“ става ясно, че в последните години фирмата работи на нулата, като редува минимални печалби и загуби, а основната част от приходите са от продажба и отдаване на земя. Парцелът от 3 хил. декара вероятно би донесъл много по-добра възръщаемост, ако се използва за отглеждане на зърнени култури. Съдейки по цената от над 1600 лева на декар, това е и идеята за успешен финал на публичната продан. Върху имота обаче има ограничения, тъй като е включен в защитена зона за опазване на дивите птици, съгласно Закона за биологичното разнообразие.