Опит да надхитри трудовите инспектори и да избегне проверка направило ръководство на шивашка фирма, но крайният резултат от финтовете е 20 000 лева глоба за възпрепятстване на контрольорите.
Всичко започнало в края на юли миналата година, когато в Инспекцията по труда постъпил сигнал, че в цеха нарушенията не са рядкост. Затова 2 дена по-късно контрольорите отишли на проверка в предприятието на ул.“Калоян“. Точно тогава обаче управителят отсъствал, затова пристигналият на място старши юрисконсулт от Инспекцията посочил документите, които дружеството трябва да представи в контролната институция. На указаната дата в инспекцията дошла секретарка, която обаче не носела всички изискани документи и получила отсрочка да ги събере. 
Изненадващо ден по-късно при контрольорите се явила дама, която заявила, че всички служители на шивашкия цех вече са уволнени и нямало смисъл от проверката. Бърза справка обаче показала, че все още има двама работници, които официално се водят на щат и затова проверката продължила. Последвала нова серия представяне на документи, които обаче нямало кой да завери, тъй като фирмата нямала вече персонал с такива правомощия. 
От трудовата инспекция поискали да се свържат с управителя на дружеството, но опитите им ударили на камък. Уредена била среща, но бизнесменът така и не отишъл с оправданието, че е болен, макар черно на бяло доказателства за влошеното му здраве да липсвали. Затова от инспекцията се принудили да наложат фиксираната по закон глоба от 20 000 лева за умишлено възпрепятстване на започнатата проверка. 
Солената санкция стигна до оспорване в съда, като наказаното дружество поиска тя да бъде отменена. На първа инстанция обаче магистратите прецениха, че глобата е правилно и заслужено наложена и я потвърдиха. Решението може да се обжалва.