Пореден опит за отдаване под наем на микроязовира в Тетово за срок от 10 години ще направи общината, след като вчера публично бе обявен конкурс. Той ще се проведе на 24 юни, а участниците могат да подават документи до 17 юни. Началната конкурсна месечна наемна цена за водния обект с площ 26 дка е 525 лева без ДДС. В конкурсните условия е посочено, че наемателят трябва да инвестира минимум 240 000 лева за ремонт, поддръжка и безопасна експлоатация на водоема. Срокът за въвеждането му в експлоатация е до една година след сключването на договора за наем.