Започна източването на язовир „Образцов чифлик“, като това е първата стъпка за рехабилитацията и възстановяването на съоръжението, както и за оформянето на любимата на русенци крайградска зона за отдих. Рехабилитацията ще продължи 3 години, като се предвижда възстановяване на хидротехническите съоръжения и язовирната стена, изсушаване и почистване на дъното и ново запълване с вода и зарибяване. Язовирът с площ 189,669 дка беше прехвърлен от Министерството на земеделието и храните на oбщина Русе в края на миналата година. Той е каскадно свързан с язовира в Лесопарка, който също е общинска собственост. 
Идеята на общината е да създаде нова, по-достъпна, по-приятна и изключително привлекателна зона за отдих в близост до Русе, като крайбрежието на двата язовира и територията между тях се превърнат в туристическа и спортна дестинация. Така ще се реализира желанието на риболовците в града и техните семейства, които искат да има къде да отидат в горещините, за да се разхладят, спортуват и плуват.