Бюджетът губи по 100 млн. на година от укрити обороти

Търговците на горива да гарантират с пари, ценни книжа или едногодишна неотменяема банкова гаранция 20% от доставките си през предходната година. Размерът на гарантираните количества не може да е под 50 хил. лв. Обезпечението ще се внася по сметка на териториалната дирекция на НАП.

Това предлага финансовият министър Владислав Горанов с проект за промени в Закона за ДДС, обявен за обществено обсъждане. Като аргумент за драстичната мярка е ограничаване на възможностите за злоупотреби с горива.

Задължението за обезпечение ще възниква за всеки регистриран по ДДС търговец веднага след като за текущия данъчен период доставките му надхвърлят 25 хил. лв. Гаранции ще се искат и при вътреобщностно придобиване за над 25 хил. лв. и при освобождаване на горива за потребление на тази стойност.

От финансовото министерство съобщават, че все по-често работела схемата за намаляване на данъчните задължения чрез укриване на обороти. По данни на НАП през 2013 г. бюджетът е загубил 55 млн. лв. от неотчитане на всички приходи от търговия с горива, през 2014 г. сумата е 99 млн. лв., а през 2015 г. - 109 млн. лв.

Задължителните гаранции ще се дават от всички рискови търговци. Според данните на финансовото министерство 66,3% от вложителите в данъчни складове и от посредниците в търговията са идентифицирани като рискови за миналата 2015 г.

“Механизмът ще е и предпазна мярка за коректните икономически оператори от случайни сделки с некоректни доставчици на горива, участващи в схеми за данъчни измами, и ще пресече възможността за упражняване на право на данъчен кредит за доставки, по които доставчикът не се е разчел с бюджета”, убедени са от финансовото министерство.