За първите три месеца на 2016 г. компаниите, предоставящи бързи кредити, отчитат положителен финансов резултат от 62.76 млн. лв., става ясно от данните на централната ни банка. Година по-рано дружествата, специализирани в кредитирането, обявиха печалба от 43.28 млн. лв., а за периода 1 януари - 31 март 2013 г. тя бе 67.296 млн. лв. 
Първото тримесечие е едно от най-добрите за компаниите от сектора, тъй като домакинствата остават без наличен ресурс главно след коледните и новогодишните празници, както и заради допълнителните разходи по отопление през зимните месеци. 
Раздадените кредити от компаниите за бързи заеми достигат рекордните 2.268 млрд. лв. спрямо 2.16 млрд. лв. преди три месеца и 1.996 млрд. лв. преди година. В структурата на вземанията по кредити от сектор Домакинства и НТООД преобладават потребителските кредити, които са 1.511 млрд. лв. в края на първото тримесечие на 2016 година. На годишна база те се увеличават с 23.4% (286.1 млн. лв.) и с 5.5% (78.9 млн. лв.) спрямо края на декември 2015 година. Относителният им дял в общия размер на вземанията по кредити от сектор Домакинства и НТООД се увеличава от 80.7% към края на март 2015 г. до 87% в края на същия месец на 2016 година.
В края на март необслужените кредити са малко над 20% (20.26%), като намаляват от 21.69 на сто за в края на 2015 г. и 25.29 на сто за преди година.