След стартирането на лотарията с касови бележки, се увеличават сигналите за търговци, които не само не издават фискални бонове за всички покупки, но и пречат на клиентите да сигнализират за това чрез грешни телефони за контакт с приходната агенция, съобщиха вчера от НАП-Русе. В търговските обекти трябва на видно за клиента място до Фискалното устройство да бъде поставено съобщение, уведомяващо клиента за неговото задължение да съхранява касовата бележка до напускане на търговския обект, както и телефон за контакти с НАП.
В почти всички търговски обекти в региона има такова съобщение, но посочените атрибути в него не са актуални. На много места са посочени телефоните на русенския офис от 2006 г., когато е влязла в сила наредбата. От 2010 г. обаче той е на нов адрес и с нови телефонни номера. Задължение на собствениците на касови апарати е да актуализират тази информация, но някои умишлено го пренебрегват, въпреки честите напомняния от приходната администрация, казаха от НАП-Русе. 
За да се изпълнят нормативните изисквания и за да се предостави на клиентите реална възможност да подават сигнали, приходните служители започват активни действия за актуализиране на задължителните съобщения до касовите апарати. По време на проверките си в търговските обекти те ще изискват в тях да бъде отразена следната информация: „Уважаеми клиенти, Ваше задължение е да изисквате и съхранявате касовата бележка до напускане на търговския обект. Използвайте  следните телефони за връзка с НАП: за сигнали - 0700 18 700 Национален информационен център /на цената на 1 градски разговор/, за контакти с офиса в Русе - 082/825 826“.