2000 лева глоба е наложена в края на април на „Монтюпе“ ЕООД, след като компанията не е изпълнила задължително предписание. Това става ясно от месечния отчет на Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/. Според справката дружеството е трябвало да изследва доколко е ефективна аспирацията и вентилацията в производствените му помещения, както и състоянието на пречиствателните съоръжения. 
Отделно през април екоинспекторите са извършили 92 проверки на 85 обекта, от които 38 са били извънредни.  Дадени са 56 предписания, съставени са 9 акта, както и 15 наказателни постановления на обща стойност 33 000 лева, едно от които е на „Монтюпе“.
Акценти в дейността на РИОСВ са били проверките за чистотата на дерета и речни корита по заповед на министъра на околната среда и водите, както и проверките на потенциално опасните обекти, съгласно заповеди на областните управители. Пломбирани са част от съоръженията на Петролната база в Пиргово, собственост на „Нафтекс петрол“ ЕООД, във връзка с прекратяване на дейността й.