Русенският университет става част от Националния алианс за социална отговорност. Това ще стане факт в четвъртък, след като бъде подписано официално споразумение, заради което в Русе пристига и председателят на алианса Георги Георгиев. По-късно същия ден в РУ ще се проведе дискусия на тема „Заедно за многообразие, толерантност и недискриминиране“, която се организира от Клуба на социалния работник към професионално направление „Социални дейности“ в университета. В дискусията ще вземат участие студенти, представители на институции и организации, свързани с хора с увреждания.