Заместник-председателят на Русенския окръжен съд Красен Георгиев вече е част от състава на Апелативния съд във Велико Търново. Магистратът встъпи в длъжност във второинстанционния съд, след като получи най-висока оценка от всички съдии, които кандидатстваха в конкурса за 2 незаети съдийски бройки. 
През годините съдия Георгиев е работил като дознател, следовател, прокурор и адвокат, но от 2007 година е отдаден на съдийската професия. Предстои позицията му на ръководител на наказателното отделение в Окръжния съд в Русе да бъде заета от негов колега, който първо председателят Искра Блъскова трябва да предложи, а Висшият съдебен съвет - да одобри.