Общинска програма за управление на отпадъците за периода 2016-2020 година ще изготви община Русе. Основната цел на документа е да се определят целите и дейностите за устойчивото развитие на управлението на  отпадъците. В тази връзка гражданите могат да подават писмени мнения и становища в сградата на общината на ул. „Олимпи Панов“ 6, както и в РИОСВ-Русе на бул. „Придунавски“ 20. Програмата е на базата на анализ на съществуващото състояние на управлението на отпадъците и определя достъпни мерки, приложими на общинско ниво. Сред тях са рециклирането и оползотворяването на масово разпространени отпадъци, на строителни отпадъци, генерирани от ремонти на домакинствата, както и ограничаването на количествата депонирани биоразградими отпадъци и оползотворяването на биоотпадъците.