На 636 хил. лева възлизат приходите от нощувки, които са получили хотелите и другите места за настаняване в Русенско през март, показват данните на националната статистика. Броят на отседналите в областта туристи се е увеличил значително в сравнение със същия месец на миналата година - с над 1200 човека или с 18% повече. Средният им престой също е бил по-дълъг, поради което броят на реализираните нощувки нараства с над 26 сто. Ръстът е още по-голям за чуждестранните граждани - с над 50%.
И през март най-предпочитани са били местата за настаняване с 1-2 звезди. През третия месец на годината в такива средства за подслон са реализирани 5181 нощувки или 36% от всички. Най-реномираните 4-звездни хотели са привлекли 1707 туристи, които са реализирали 4704 нощувки. Поради по-високите цени обаче четиризвездните хотели получават лъвския пай от приходите - над 232 хил. лева срещу 191 хил. лева в най-ниската категория. 
В хотелите с 3 звезди, от които през март в областта са работили 9, са пренощували 1849 лица, които са донесли приходи от 214 хил. лева.
Регистрираните през март туристи са общо 8153, като от тях 2014 са чужденци. Спрямо същия месец на 2015 г. общите приходи на хотелите и другите места за настаняване в Русенско се увеличават с 19 на сто.